TerveKuu

TerveKuu

Ympäristön- ja terveydensuojelun tiedonhallintajärjestelmä
 • Uusi alusta – uudet mahdollisuudet

 • Joustava hinnoittelumalli – työasemakohtainen kuukausihinta

 • Asiantuntevat ammattilaiset apunasi

Ominaisuudet

Ominaisuudet

 • Palvelee käyttäjää jokapäiväisessä työssä. Muita tiedonhallintajärjestelmiä ei tarvita

 • Sisäinen viestintä ja tiedoksiannot suoraan ohjelmasta

 • Kattavilla hakuominaisuuksilla löydät helposti etsimäsi kohteen, asiakirjan tai esimerkiksi yhteydenoton

 • Sopii kaiken kokoisille valvontayksiköille

 • Vakiolauseet helpottavat asiakirjojen laatimisessa

 • Riskikartoitukset ja valvontasuunnitelmat suoraan ohjelmasta
 • Ohjelma ohjaa käyttäjän toimia niin että raportoitavat ja pakolliset tiedot tulee syötettyä

 • Kattava raportointi

 • Automaattisesti päivittyvät valtakunnallisesti yhteiset rekisterit. Ei lisätyötä rekisterien ylläpitämisestä

 • Mukana kaikissa valtakunnallisissa tietojärjestelmähankkeissa

 • Linkitykset kunnan reskontraan ja muihin järjestelmiin

Markkinoiden monipuolisin ja helppokäyttöisin

Markkinoiden monipuolisin ja helppokäyttöisin

Käytännön työn myötä kehitetty palvelemaan parhaiten juuri käyttäjänsä päivittäisiä tarpeita. TerveKuuta käyttää yli 30 valvontayksikköä, joissa on lähes 350 käyttäjää. Valvontayksiköiden koko vaihtelee alle viidestä yli kolmeenkymmeneen käyttäjään.

TeraKuulla on vuosikymmenten kokemus ympäristöterveydenhuollon toimialalta ja asiakkaamme arvostavat erityisesti osaavaa henkilöstöämme. Osaamme auttaa teitä tietoteknisten asioiden lisäksi myös työn substanssiin liittyvissä asioissa. Samasta syystä kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme valmiita ja hyvin toimivia ratkaisuja, jotka toimitamme kokemuksien tuomalla varmuudella ajallaan.

Uusilla teknologioilla pääsemme kehittämään TerveKuun käyttöliittymää vielä huomattavasti helppokäyttöisemmäksi. TerveKuusta julkaistaan kokonaan selainkäyttöinen versio, joka toimii eri selaimilla sekä toimistolla että kentällä. TerveKuun ydintoiminnot toimivat selaimella jo nyt.

Edullisella kuukausihinnoittelulla hankinta ja käyttöönotto on vaivatonta. Aiemman järjestelmän tiedot siirretään TerveKuuhun jolloin kohteita ei tarvitse perustaa uudelleen ja vanha tietosisältö on käytettävissä uudessa järjestelmässä.

Järjestelmävaatimukset

Järjestelmä- vaatimukset

Ajantasaiset järjestelmävaatimukset löydät FileMaker ohjelmistotoimittajan kotisivuilta.